Borgerlig Begravelse i Nuuk

For folk som ikke er medlem af folkekirken

Borgerlig begravelse:

Ønskes der en borgerlig begravelse, skal I kontakte kirkekontoret i Hans Egede kirke. Her får I udleveret et gravnummer (alle kister i kirkegården skal have et gravnummer).
Vi vejleder jer I hvem der skal kontakte før en begravelse, så alle relavante instanser får korrekt besked.
Vi vejleder kun og deltager ikke i jeres handling.