Ligkisteforeningen i Nuuk
* Kontakt *
Så fremt du/I er medlem af Ligkisteforeningen, så
kan denne kontaktes i forbindelse med begravelse:

Ligkisteforeningen i Nuuk
Telefon: 32 43 77 eller 483432
Fax: 31 11 08
mail: kat324657@hotmail.com