Gudstjeneste program

Pastor Aviaja Rohmann Pedersen

Dansk Gudstjeneste

Program:

 

Præludium

Indgangsbøn

1. Salme

Præst: Herren være med jer
Menigheden svarer: Og med din ånd

Kollekt/bøn

1. Læsning  * (alle rejser sig)

2. Salme 

2. Læsning  * (alle rejser sig)

Efter fulgt af Trosbekendelsen som siges i fællesskab. Efter trosbekendelsen synger vi 7. vers fra
salmenr. 123. "Lad verden ej med al sin magt....." 
 

3. Salme

Evangelielæsning* (alle rejser sig)

Præst: Dette hellige evangelium….   skrives af evangelisten ……..!
Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelig budskab

Prædiken

Kirkebøn

Præst: Lad os med apostlen tilønske hinanden (alle rejser sig)                 

4. Salme

Præst: Op løft jeres hjerter til Herren ……..
Menigheden svarer: Hosianna i det højeste

Præst: Velsignet være…..
Menigheden svarer: Hosianna i det højeste

alle synger 1. vers af  salme 439: ”O, du Guds lam”

Bøn

Fadervor siges i fællesskab

Præst: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat……..  (alle rejser sig)

5. Salme 

Bøn 

Præst: Herren være med jer
Menigheden svarer: Og med din ånd

Velsignelsen (alle rejser sig)

6. Salme

Udgangsbøn

Postludium - alle bliver siddende, indtil organisten er færdig med at spille.  

 

Hele gudstjenesteforløbet kan se under: Højmesseordning , baggerst i salmebogen.

 

* (Læsningerne står sidst i salmebogen under: Kirkeårets kollekter og bibelske læsninger . )