Gudstjeneste liturgik

Grønlandsk gudstjeneste

(Kommer snart!)

Dansk Gudstjeneste

Program:


Præludium


Indgangsbøn


1. Salme


Præst: Herren være med jer
Menigheden svarer: Og med din ånd


Kollekt/bøn

Menigheden svarer: Amen


1. Læsning  * (alle rejser sig)


2. Salme 


2. Læsning  * (alle rejser sig)

Efter fulgt af Trosbekendelsen som siges i fællesskab. Efter trosbekendelsen synger vi 7. vers fra
salme nr. 123. "Lad verden ej med al sin magt....." 
 


3. Salme


Evangelielæsning* (alle rejser sig)

Præst: Dette hellige evangelium….   skrives af evangelisten ……..!
Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelig budskab


Prædiken


Kirkebøn


Præst: Lad os med apostlen tilønske hinanden (alle rejser sig)                 


4. Salme


Nadver:

Præst: Op løft jeres hjerter til Herren ……..
Menigheden svarer: Hosianna i det højeste

Præst: Velsignet være…..
Menigheden svarer: Hosianna i det højeste

Alle synger 1. vers af  salme 439: ”O, du Guds lam”

Bøn

Fadervor siges i fællesskab

Præst: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat……..  (alle rejser sig)


5 . Salme  


Bøn

Menigheden svarer: Amen


Præst: Herren være med jer
Menigheden svarer: Og med din ånd


Velsignelsen (alle rejser sig)

Menigheden svarer: Amen, Amen, Amen!


6. Salme


Udgangsbøn


Postludium - alle bliver siddende, indtil organisten er færdig med at spille.  

 


(Hele gudstjenesteforløbet kan se under: Højmesseordning , baggerst i salmebogen.)

 

* (Læsningerne står sidst i salmebogen under: Kirkeårets kollekter og bibelske læsninger . ) 

Kirkeårets farver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hvad farverne i kirken symboliserer.

Grøn
Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og håb. Den anvendes i helligtrekongerstiden og trinitatistiden, hvor evangelieteksterne fortrinsvis handler om Jesu barndom og opvækst samt om at vokse i troen, sådan som det for eksempel udtrykkes i salmelinierne: "Lad Jesu ager grønnes smukt, lad ordet bringe troens frugt" (Den Danske Salmebog 391 v.1).
 
Hvid
Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og er kirkens festfarve. Den anvendes således juledag, hvor Jesu fødselsdag fejres, de to påskedage som markerer opstandelsen, Mariæ Bebudelsesdag, Kristi Himmelfartsdag samt Skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren.

Violet
Den violette farve symboliserer ånd, alvor og anger. Den bruges i advents- og fastetiden, Palmesøndag samt på Store Bededag. At faste og advensttid er alvorsfyldte perioder, ses også af evangelielæsningerne som knytter sig hertil. De er ofte præget af formaninger og opfordringer til bod og omvendelse.

Rød
Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve og symboliserer endvidere lidenskab. I pinsen mindes vi, at Helligånden kom over apostlene i form af ildtunger, derfor den røde farve. Som blodets farve benyttes den kirkens eneste martyrdag, Sankt Stefans dag, som er 2. juledag.

Sort
Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende Langfredag.
Kirkeårets farver