Tikilluarit - Velkommen

Velkommen til vores hjemmeside, her kan du finde
gudstjenester, oplysninger om dåb/navngivelser,
bryllup, konfirmation osv.
Kik ude i venstre side, der kan du finde oplysninger.

 

 

Updateret: 19. marts 2019

 

Pastor Emeritus Bolethe Larsen
Bolethe Larsen afgik ved døden den 8. marts 2019
efter længere tids sygdom.
Ære være Bolethe Larsens minde.
Organist Tuppi Sandgreen
Tuppi Sandgreen afgik ved døden den 15. marts 2019
efter kort tids sygdom.
Tuppi Sandgreen blev begravet den 19. marts.
Tuppi vil blive savnet for hans virke og musik i kirken.
Ære være Tuppi Sandgreens minde.
Velkommen til vores nye organist Chiho.
Hans Egedep oqaluffia / Hans Egede kirke, Kirkevej 13
Annaassisitta oqaluffia / Vor Frelser kirke (Domkirken)