Begravelses forberedelser
Begravelse i kirken

Hvad gør jeg/vi, når der skal være begravelse?

* Efter udsyngningen (kun hvis I ønsker en udsyngning) og såfremt den afdøde er medlem af folkekirken, skal I kontakte kirkekontoret og lave en aftale om, hvornår begravelsen skal foregå. Hvis der er nogle restriktioner i forbindelse med corona, så holder vi ikke udsyngning. 
Kontoret har åbent: Mandag - Torsdag fra kl. 10-13. 
                             Fredag fra kl. 10-12,

                             Tirsdag lukket - men vi er på kontoret, så bare gå ind og få en snak med os om begravelse. 

                              
                            
* Såfremt den afdøde var medlem af Ligkisteforeningen, skal du/I
kontakte foreningen. Tlf. 32 43 77
                                Mobil: 48 34 32

* Kirkekontoret sørger for, at arrangerer bustransport, meddelse om begravelsen med opslag i byen og meddelse i KNR (såfremt pårørende ønsker det), kistetransport og graverer til kirkegården.

* Under samtalen med præsten aftales der, hvilke salmer der skal synges til begravelsen og du/I kan vælge om begravelsen skal foregå i Hans Egede kirken eller Vor Frelser kirke/Annaassisitta oqaluffia.
Der skal være seks personer som bærer kisten og en
som bærer korset.

* Såfremt pårørende ønsker af få udstedt en døds-
attest, kan de få den udleveret i kirkekontoret.

* Hvis I ønsker, at vide hvor meget det kommer til, at
koste, skal I kontakte Skifteretten.Kirkegården:
Er korset ved graven ødelagt eller trænger det til, at
blive malet, så er det noget pårørende selv skal sørge
for, medmindre korset er blevet påkørt af et arbejds-
køretøj. Kontakt Teknisk Afdeling i Nuuk Kommune.

Kirkegården hører under Nuup Kommune og derfor er det et sted, hvor alle kan blive begravet, uanset hvilken trosretning man tilhører, om man er medlem - eller ikke medlem af folkekirken.