Dåb og navngivelse
Dåb og dåbsattest inden barnet er 1 år
Hvad gør jeg/vi, når mit/vores barn skal døbes?

* Barnet skal have et navn inden det fylder 1 år.
* Kik forbi kirkekontoret og få aftalt en dato for barnedåben. 
Her i Nuuk bliver dåben holdt under en almindelig høj-
messe (gudstjeneste om søndagen). Den grønlandske gudstjeneste
starter kl. 10 og den danske starter kl. 12.  
Vi skal have besked seneste 14 dage før dåben.
Der er få undtagelser i forbindelse med jul, påske, pinse og når der er konfirmation, så laver man en aftale med kirkekontoret om, hvornår dåben kan holdes.  

* Mindst én af forældrene skal være medlem af folkekirken.

* Medbring kopi af din/jeres dåbs-eller navneattest og gerne kopi af vielsesattest, hvis der ændring i jeres efternavne efter vielsen. Har I et navnebevis skal det medbringes.
Hvis forældrene er ugifte, skal der medbringes en kopi af
faderskabssagen, den udfyldes på politistationen. Det kan være kopien fra politiet eller fra Kredsretten.

* Er barnet født i Danmark eller andet sted udenfor Grønland, skal barnet navngives
inden der afholdes dåb i Grønland. Det samme gælder
hvis en barn født i Grønland skal døbes i Danmark.
Kontakt det sogn/præstekontor, hvor barnet er født
eller i Danmark - kontakt jeres bopæls sogn og giv barnet
et navn. Medbring navneattesten til den kirke, hvor barnet skal døbes samt kopi af forældrenes dåbs- eller navneattest.    
Find jeres sogn følgende hjemmeside: www.sogn.dk  
 
* Barnet kan kun få godkendte navne og de navne kan findes
inde på følgende hjemmeside: www.familieretshuset.dk/navne/godkendte-fornavne    
eller www.oqaasileriffik.gl
 

                  
              


Navngivelse

Hvad gør jeg/vi, når vi skal have mit/vores barn navngivet?

* Alle børn skal navngives, uanset om du har en tro eller ej. Kik forbi kirkekontoret og giv dit barn et navn, inden det fylder 1 år.

* Medbring kopi af din/jeres dåbsattest eller navneattest og vielsesattest, hvis der er ændring i jeres efternavn efter vielsen. Har I et navnebevis så medbring den til navngivelsen.

Hvis forældrene er ugifte , skal der medbringes kopi af faderskabssagen, den udfyldes på politistationen.

* Barnet kan kun få godkendte navne. Se godkendte liste under:
www.oqaaasileriffik.gl
 
 eller www.familieretshuset.dk