Fader vor og Trosbekendelsen
Lad os alle bede

Fader vor:


Vor Fader

Du som er i himlene!

Helliget blive dit navn

Komme dit rige

Ske din vilje

Som i himlen således også på jorden

Giv os i dag vort daglige brød

Og forlad os vor skyld

Som også vi forlader vore skyldnere

Og led os ikke i fristelse

Men fri os fra det onde

For dit er riget og magten og æren i evighed.

Amen

 

Trosbekendelsen:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger

Og alt hans væsen

 

Vi tror på Gud Fader den Almægtige

Himlens og jordens skaber

 

Vi tror på Jesus Kristus

Hans enbårne søn, Vor herre

Som er undfanget ved Helligånden

Født af Jomfru Maria

Pint under Pontius Pilatus

Korsfæstet død og begravet

Nedfaret til dødsriget

På tredje dag opstanden fra de døde

Opfaret til himmels

Siddende ved Gud Faders

Den Almægtige højre hånd

Hvorfra han skal komme at dømme

Levende og døde.

 

Vi tror på Helligånden

Den hellige almindelige kirke

De helliges samfund syndernes forladelse

Kødets opstandelse og det evige liv.

Amen

Derefter synges følgende vers:
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

(vers 7 i salmenr. 123 "Her kommer Jesus dine små")